گالری عکس :: چهاردهمين جشنواره شعر جوان آذربايجان- سراب (بهمن 95)